تهران تاریخ رفت : 1397/12/28 5 ستاره پکن + شانگهای تاریخ بازگشت : 1398/01/06 مدت اقامت: 9 روزه

پکن + شانگهای

آژانس : ممتاز گشت

017-33551010
09379754910
09112769693
Info@Momtazgasht.Com