لیست تورهای مالزی.

کوالالامپور + پنانگ

  از تهران  
  8 روزه
  4 ستاره
  بلیت رفت و برگشت، هتل، ترانسفر فرودگاهی، لیدرفارسی زبان، صبحانه

کوالالامپور+ لنکاوی

  از تهران  
  8 روزه
  4 ستاره
  بلیت رفت و برگشت، هتل، ترانسفر فرودگاهی، لیدرفارسی زبان، صبحانه

کوالالامپور + سنگاپور

  از تهران  
  8 روزه
  4 ستاره
  بلیت رفت و برگشت، هتل، ترانسفر فرودگاهی، لیدرفارسی زبان، صبحانه

کوالالامپور

  از تهران  
  8 روزه
  4 ستاره
  بلیت رفت و برگشت، هتل، ترانسفر فرودگاهی، لیدرفارسی زبان، صبحانه