ارتباط با ما... - ممتاز گشت.


داخلي 11 - 12                  مديريت                         
داخلي 13                         تورهاي داخلي             
داخلي 14                         پروازهاي داخلي          
داخلي 15                         تورهاي خارجي            
داخلي 16                         روابط عمومی                          
داخلي 17                         حسابداري                    
داخلی 18 - 19                  آی تی
داخلی 21                          قطار                 

 

 

 Momtazgahst@

 Momtazgasht@gmail.com

 Momtazgasht1

 استان گلستان - گنبد کاووس، طالقاني شرقي، روبروي اداره تعاون روستايي، مجتمع زيتون، طبقه 4

 33551010 - 017 (25 خط)

 

تمامی حقوق وب سایت برای ممتاز گشت محفوظ است.